''Només la meva mà adesiara avança, 
plaent, per empenyorades barandes
de tendra i suau follia.''

>
Només la meva mà adesiara avança
1
/1
Només la meva mà adesiara avança

Em torba la petja de renous amagats
i l’hora del silenci rera els racons
porucs del sinuós passadís del meu poble.
Només la meva mà adesiara avança, 
plaent, per empenyorades barandes
de tendra i suau follia.

JAUME ARMENGOL
El caminant perdut, 1977