''Desfer el temps
per tornar a cosir
el dia i la nit
amb fil d’alegria
que brolla del pit,
amb agulla cremant
pel foc de l’amor...''

1
/3
I

Desfer el temps
per tornar a cosir
el dia i la nit
amb fil d’alegria
que brolla del pit,
amb agulla cremant
pel foc de l’amor
que no s’apaga sinó brosta
amb l’aigua del cel
que molt
              suaument
                              cau

ÒSCAR BAGUR
La difícil pell acariciada, 1998