''Separar els llavis amb la llengua,
després una mossegadeta
i pujar amb una llepada,
succionar i acariciar,
intuir-te allà dalt...''

3
/4

Separar els llavis amb la llengua,
després una mossegadeta
i pujar amb una llepada,
succionar i acariciar,
intuir-te allà dalt

mirant-me,

                  vermelleta,
  
                                     poncellant.

NANDO BARANDIARIAíN
Bebop!, 2010