''Quina pau amb gust de res
si no és viva la guerra.''

7
/14

Quina pau amb gust de res
si no és viva la guerra.

ANTONI BAUçà
Affor, 1998