''Amb Tirèsies amorós,
sota escuma de cendra veig als cors, ben colgats,
el foc, el vi, l’oi i la nit.''

1
/2

No tem les llagues del repòs
qui oblida en hora certa o en qui encara bull,
salat als ulls, l’amor d’ahir.
Amb Tirèsies amorós,
sota escuma de cendra veig als cors, ben colgats,
el foc, el vi, l’oi i la nit.

PERE BERGAS
Enganxa't a la poesia, 2008