''mal moment per la bugada
si ja tinc el cossi ple;
mal moments perquè me miris
si em fa por de dar-te res,
que te’n dono una micona
i la lluna ja em fa el ple...''

>
Mal moment
1
/11
Mal moment

mal moment perquè m’arribis, gitanet,
amb el sol a la mirada
i les mans plenes de vent fresc,
amb la cort de precipicis
que m’assalten quan te veig;
mal moment per la bugada
si ja tinc el cossi ple;
mal moments perquè me miris
si em fa por de dar-te res,
que te’n dono una micona
i la lluna ja em fa el ple...

MARIA CABRERA
La matinada clara, 1983