''Encenc candeles
dins del gran ventre de l'obscenitat:
a la paret s'hi dibuixen
els meus fantasmes
en dansa macabra.''

7
/11

Encenc candeles
dins del gran ventre de l'obscenitat:
a la paret s'hi dibuixen
els meus fantasmes
en dansa macabra.

   Misèria de mitjons molls
obstinat en la teva canya
         les teves veles
         les teves verges

t'he de tancar

grotesc
obscè
brut
com el reflex del meu mirall

grotesca
obscena
bruta
com l'ombra que dibuixen les meves mans.

MARIA CABRERA
Jonàs, 2004