''...et fabrico el perfil 
amb els bocins de tot allò 
que no sóc.''

9
/11

JONÀS
pescador emmudit
guardià condemnat
reflex del mirall

te m'instal·les als sots dels ulls
i em despintes la vida

   habitant perpetu
de la nou del coll universal

et fabrico el perfil 
amb els bocins de tot allò 
que no sóc.

MARIA CABRERA
Jonàs, 2004