''...escric amb els dits el nom del desig
i fujo de mi, i ens trobo en un cos
obert amb dos caps que miren enlloc.''

>
Bicèfals
6
/6
Bicèfals

Amb 
el sol a l’escot, la mar a la pell
la brisa d’estiu despentinant-me les pors
les ganes de tu als llavis vermells,

escric amb els dits el nom del desig
i fujo de mi, i ens trobo en un cos
obert amb dos caps que miren enlloc.

MIREIA CALAFELL
Costures, 2010