''...les empremtes que deixen
els nins quan,
als horabaixes,
es fonen entre rialles
i niguls de cotó
amb sabor de fraula estantissa.''

1
/1

Ditades als vidres
de l'escala comunitària.

El dibuix d'un baló de futbol
és perfectament visible
quan la claror del sol
ens mostra, amb detalls,
les empremtes que deixen
els nins quan,
als horabaixes,
es fonen entre rialles
i niguls de cotó
amb sabor de fraula estantissa.
 

JOSEP ANTONI CALVO
Tendència al caos, 2007