''He caigut en el joc del misteri 
el joc de veure amb  els vostres ulls 
un tret al cervell 
i tot el poble plora 
una imatge a un estret 
i tothom calla 
tancau!''

2
/2

Mirau 
i tancau els ulls 
mirau 
i plorau 
mirau 
i escoltau el so del vostre ventre 
remoure's. 
He caigut en el joc del misteri 
el joc de veure amb  els vostres ulls 
un tret al cervell 
i tot el poble plora 
una imatge a un estret 
i tothom calla 
tancau! 
tancau-la depressa 
que la consciència està arribant! 

CRIS CAPó
,