''Fills de la Gran Puta 
d'ombra allargada i petja diminuta:  
llenguallargs llepaculs de gasetilla, 
funcionaris de patilla i de cartilla, 
tous de carrera i bufats de bandera...''

>
Mataró-Llavaneres
3
/3
Mataró-Llavaneres

Fills de la Gran Puta 
d'ombra allargada i petja diminuta:  
llenguallargs llepaculs de gasetilla, 
funcionaris de patilla i de cartilla, 
tous de carrera i bufats de bandera 
creuhonorats in pectore o a la pitrera, 
aprovats purulents i pestilents de nota, 
putrefactes doctors en bancarrota, 
catedràtics, apàtics, limfàtics, raquítics, 
torracollons públicament mefítics, 
àugurs falsaris de sèquits gregaris 
arraïmats pels lladrucs dels sicaris, 
cagallons, cagadurs i cagadubtes 
estupradors de ruïnes abruptes, 
comerciants de merda selenita 
llorejats amb corones d’uralita, 
crítics cretins, crenetistes frenètics, 
pixatinters d’excessos diurètics, 
bards neotísics i protorreumàtics 
més bufanúvols que nefelobàtics, 
cecs acadèmics, prostàtics i endèmics,  
i saltimbanquis recontraacadèmics, 
alts ocupants de poltrones i càrrecs 
ben acoflats al tou dels vostres fems, 
anue's-en tots plegats a fregir espàrrecs, 
oh pústules de sempre i del meu temps! 

JORDI CORNUDELLA
El germà de Catul, 1997