''L’anyell cuit a l’ast fa festa compartida:
del recolliment a l’alegria només hi ha un pas.
A la finestra hi ha una vella que s’ho mira i riu.
Algú n’hi porta un plat.''

>
Anyell pasqual
3
/3
Anyell pasqual

L’anyell cuit a l’ast fa festa compartida:
del recolliment a l’alegria només hi ha un pas.
A la finestra hi ha una vella que s’ho mira i riu.
Algú n’hi porta un plat.
S’enriqueix la vida amb un àpat anyal
i la comunitat
que reparteix paraules de bé, danses i cants.
Tot just m’enpassava la saliva
quan ens n’han ofert un tast.

TERESA COSTA-GRAMUNT
Santuari grec, 2005