''No diré avui el teu nom 
perquè no és amb paraules 
com cridarem l'estel 
damunt de la bandera.''

>
Sense paraules
1
/2
Sense paraules

No diré avui el teu nom, 
terra que m'has vist néixer. 
Me'l guardo molt endins 
en espera del dia 
que ressoni ben net 
de planys i de renúncies. 
Me'l guardo  ben endins, 
perquè la seva força  
no esdevingui un cop més 
un miralleig estèril. 
No diré avui el teu nom, 
que ja l'han usat massa 
tots els aduladors... 
i aquells fills teus que esperen 
fer-se'n un escambell, 
i els qui viuen immersos 
en l'embadaliment 
que els farà infants per sempre. 
No diré avui el teu nom 
perquè no és amb paraules 
com cridarem l'estel 
damunt de la bandera.  

FèLIX CUCURULL
Vida terrena, 1977