''Balla en la pell l’estirp del bou,
Cua de gat cec i ulls folls.
Silenci mullat, esperit en flama,
Encete als carrers un vent
Que obri el crit de la veu callada.''

>
La veu callada
1
/1
La veu callada

Balla en la pell l’estirp del bou,
Cua de gat cec i ulls folls.
Silenci mullat, esperit en flama,
Encete als carrers un vent
Que obri el crit de la veu callada.

NOèLIA DíAZ VICEDO
Donzelles de l'any 2000, 2013