''Sento el pol·len que penetra balma cap endins
i l'almívar fruitós de ta llengua al paladar,
tremolors i espasmes de goig al meu llit
ensems que em desfaig a les teves mans.''

>
Petit orgasme
1
/1
Petit orgasme

Sento les lúdiques enfiladisses de paraules
que toves patinen pel meu ventre cap avall,
sons i gemecs de plaer espargits entre les dàlies,
quan les fonts s'obren i neixen nous bassals.
Sento el pol·len que penetra balma cap endins
i l'almívar fruitós de ta llengua al paladar,
tremolors i espasmes de goig al meu llit
ensems que em desfaig a les teves mans.

MARIA MERCè DOMíNGUEZ
Paraules nuea, 2007