''Blava,
condenses la immensitat del clos
als iris.
Contemples
com els auguris van enganyar-te.
T’encomanes al silenci,
i conclous
les respostes amb un gest.
Has après dels núvols.''

1
/1
Núvols

Blava,
condenses la immensitat del clos
als iris.
Contemples
com els auguris van enganyar-te.
T’encomanes al silenci,
i conclous
les respostes amb un gest.
Has après dels núvols.

SANDRA DOMíNGUEZ ROIG
Donzelles de l'any 2000, 2013