''A la Unió Soviètica les noies
estaven bojament enamorades
del guapo d’en Marcello Matroianni,
substituint per ell la religió:
era l’Ulisses de les seves Troies...''

1
/1

A la Unió Soviètica les noies
estaven bojament enamorades
del guapo d’en Marcello Matroianni,
substituint per ell la religió:
era l’Ulisses de les seves Troies,
els pares les renyaven endebades,
i el nòvio era un feble succedani
de la imatge pura de l’actor.

Volien estudiar el seu idioma
als pisos comunals, on la misèria
enemistava dues o tres famílies;
enmig de crits i plors i plats trencats,
memoritzaven frases –per un home
que no coneixien- amb la dèria
d’anar al país on creixen buguenvíl·lies
i es mengen espaguetis cargolats.

Per veure un film amb ell, planxaven sempre
el seu millor vestit, dutxades tan
rabiosament com si tinguessin lepra...
Marcello es feia vell, seguia distant.

XèNIA DYAKONOVA
Donzelles de l'any 2000, 2013