''A coll torna’m, 
pel pont 
creu-me 
pel pont mira de no somriure: 
una boca com la teva 
no diria mai 
més que pont 
mentre el camina.''

1
/1

Em sap a punt d’illa. 
En el pont faig nit 
per no ser enlloc 
i esperar el dia. 
Torna’m, 
molt lentament 
abriga’m… 
A coll torna’m, 
pel pont 
creu-me 
pel pont mira de no somriure: 
una boca com la teva 
no diria mai 
més que pont 
mentre el camina. 

ANNA ENRICH
Pedra foguera. Antologia de poesia joves dels Països Catalans, 2008