''De no cantar 
jo m'entristia: 
per mi és el cant 
tal com el pa  
de cada dia.''

>
El meu cant
10
/26
El meu cant

De no cantar 
jo m'entristia: 
per mi és el cant 
tal com el pa  
de cada dia.

És un parany, 
una ferida. 
Cada cançó 
s'emporta un tany 
de ma florida.

Però què hi fa, 
quin mal hi hauria? 
Jo, del meu cant, 
en vull ornar  
tota ma via.

CLEMENTINA ARDERIU
Cant i paraules (dins Poemes), 1936