''Ciutadella,
des de l'alta barraca de Ses Tres Alqueries,
s'estén plana i ampla,
blanca com un mapa
on m'hi han caigut silencis,
on hi he perdut besades.''

1
/1
Mapa

Ciutadella,
des de l'alta barraca de Ses Tres Alqueries,
s'estén plana i ampla,
blanca com un mapa
on m'hi han caigut silencis,
on hi he perdut besades.
 

FRANCESC FLORIT NIN
L'aigua a les mans, 1990