''Constantment present en mi,
com un batec d’ales blanques,
el teu alè humà i diví
em duu a la llum d’altes branques.''

1
/1

Constantment present en mi,
com un batec d’ales blanques,
el teu alè humà i diví
em duu a la llum d’altes branques.

CELDONI FONOLL
Tocat d'amor, 1997