''...així mateix a la vida
li portaria per ofrena
una palangana amb un gran SÍ
del qual brostarien
ullets verds de primavera
i branques tendres
d’alegria.''

1
/1

Talment com t’oferiria
una palangana repleta
de besades,
així mateix a la vida
li portaria per ofrena
una palangana amb un gran SÍ
del qual brostarien
ullets verds de primavera
i branques tendres
d’alegria.
 

PERE FONT I BESTARD
Entorn de la teva presència, 1980