''Lluïm la capçada amorosa,
no hi podem cap branca ni cap gest.
Deixem que dels estomes degoti un bes
perquè no hi hagi més pols de fulla trista
en res del que diguem.''

1
/1

Lluïm la capçada amorosa,
no hi podem cap branca ni cap gest.
Deixem que dels estomes degoti un bes
perquè no hi hagi més pols de fulla trista
en res del que diguem.

ASSUMPCIó FORCADA
Germinació, 2000