''     També jo en tenc molts
de dies en blanc
que em couen els peus
i que un bon dia
quan menys m'ho esper
em posen la consciència
damunt les graelles.''

1
/1

                      A Xim Costa

     També jo en tenc molts
de dies en blanc
que em couen els peus
i que un bon dia
quan menys m'ho esper
em posen la consciència
damunt les graelles.
...també jo en tenc molts,
de dies en blanc.

 

GUILLEM FRONTERA
El temps feixuc, 1966