''Alegria! Bandera
coronant la torre-
bastides no calen
ni cordes ni roses...''

>
Alegria
16
/26
Alegria

Cor meu, solellada
turbulència roja:
plenitud que salta
desbridada i folla.
Alegria! Bandera
coronant la torre-
bastides no calen
ni cordes ni roses...

Roda, roda, roda,
animeta meva,
no secreta, fonda...
Cerca, mira, parla,
cenyeix graciosa,
domina i acaba
amb ta pura força
la meva ventura...

Intactes les hores
em facin corona.

CLEMENTINA ARDERIU
Cant i paraules (dins Poemes), 1936