''Barcelonina 
sóc més que mai; 
¿què se me'n dóna 
del clar desma, i 
de les arbredes 
vora el corrent? ''

17
/26

Barcelonina 
sóc més que mai; 
¿què se me'n dóna 
del clar desma, i 
de les arbredes 
vora el corrent? 
De l'aigua dòcil 
del riu, ¿què en faig, 
sense la ufana 
d'abril i maig 
i l'aire tebi 
del meu jardí? 

CLEMENTINA ARDERIU
Sempre i ara, 1946