''Tantes carícies en les bombolles de l'aire, tants mossos, tants
flagells, tanta pietat en la litúrgia de l'àngel. Com l'argila de 
la pluja. Com la terra de la pell.''

>
Coral
1
/1
Coral

Com les gotes de suor en les natges, com l'estrella de l'anus,
així l'impossible desig: en les calces la flor del coral blanc,
i aquell rai sempre a punt del sotsobre. Com el foc i l'aigua,
com el desvari dels mots, com la mar fèrtil en la seda negra.
Tantes carícies en les bombolles de l'aire, tants mossos, tants
flagells, tanta pietat en la litúrgia de l'àngel. Com l'argila de 
la pluja. Com la terra de la pell.

RAMON GUILLEM
Maregassa, 2002