''Si desfermes, en venir, 
     tantes traves mal lligades, 
     tornaré sovint al bosc 
     per sentir-me enamorada.''

>
De la nit i el mar
20
/26
De la nit i el mar

Nit,
porta secreta fora el pit,
no et tanca pany ni corda;
silenci que recorda,
nit, 
només voltada d'infinit.

Vé,
si tu t'avances, jo després
puc avarc ar la barca
-un àngel lleu la marca;
fes
que jo navegui sempre més.

Nit, 
amb el teu cel de fit a fit
i la humitat amarga!
Amb quina joia llarga,
pit,
alenaràs el mnot oblit!

Rar,
dintre la nit, la vasta mar
poder solcar, llibreta;
viure a ple cor, alerta,
mar
i nit, la sal del vostre empar!

CLEMENTINA ARDERIU
Sempre i ara, 1946