''La rosa ja és 
     en presència; 
la rosa ja és, 
     meravella!''

>
Cançó
22
/26
Cançó

Tintada de verd, 
     primavera! 
La rosa ja és 
     en presència; 
la rosa ja és, 
     meravella!, 
esquinça la son 
     i batega; 
només cal un nom 
     per bandera. 

CLEMENTINA ARDERIU
És a dir, 1958