''Mentre, l'esperança dansa,
el desig juga per enmig.
L'esperança ajuda a morir.
El desig ajuda a viure...''

>
El cor
1
/1
El cor

El cor aviva
     l'esperança.
El cervell aviva
     el desig.

Mentre, l'esperança dansa,
el desig juga per enmig.
L'esperança ajuda a morir.
El desig ajuda a viure...
Els dos són els plats 
de la gran balança
que mentre un puja
l'altre baixa,
esperant l'agulla
que, sense tardança,
s'aturarà 
per a no tornar a apartir.

GORI LLOBERA
Entre trespol i sòtil, 1974