''I som el tast del goig quan, roigs, els llavis
diuen que l'aigua té un foc que no crema.''

>
L'aigua del teu foc
1
/1
L'aigua del teu foc

Com unes llengües plenes de claror,
els teus ulls m'arrosseguen a la parla
on, ardents, les paraules fan el món.
I som el tast del goig quan, roigs, els llavis
diuen que l'aigua té un foc que no crema.

VICENç LLORCA
Places de mans, 1989