''El cor és mut
després de l’aigua amarga
que s’ha begut.
Però les mans treballen,
i, resolut,
obri camí el coratge
per tots: per un.''

>
Cante per un
1
/1
Cante per un

No plore. Cante!
Cante per un
de qui no se’n recorda
quasi ningú.
Per una agulla enfile
tota la llum,
i esgarrons cusc, adobe,
a tots, per un.
Si em pregunten, jo cante.
El cor és mut
després de l’aigua amarga
que s’ha begut.
Però les mans treballen,
i, resolut,
obri camí el coratge
per tots: per un.

MATILDE LLòRIA
,