''Alades,
llarga veu de l'estiu
dins l'aire que s'estova,
les cigales s'embranquen pels camins,
cruixit dispers que ens vigila
i acalora.''

>
Cigales
2
/2
Cigales

Alades,
llarga veu de l'estiu
dins l'aire que s'estova,
les cigales s'embranquen pels camins,
cruixit dispers que ens vigila
i acalora.

JOSEP MARí
,