''Lloança dels déus,
foc immortal
tan en la sang 
com en la flama.''

1
/1
Foc immortal

Pretèrites guspires
llençades enlaire
que forgen al vent
l’acer roent.

Lloança dels déus,
foc immortal
tan en la sang 
com en la flama.

JOAN ALFONS MARí I TORRES
La terra encesa, 2009