''La independència 
era un estil de música: 
"Si ets jove i independent, 
Pepsi-cola et comprèn."

>
Publicitat
1
/1
Publicitat

La llibertat era una estàtua. 
Es podia aconseguir 
adquirint un telèfon mòbil: 
"Ja ets una mica més lliure".

La utopia havia estat liquada 
i convertida en beguda refrescant 
amb un sis per cent 
de suc natural.

La independència 
era un estil de música: 
"Si ets jove i independent, 
Pepsi-cola et comprèn."

La pau havia estat disfressada. 
Ara vestia de campanya 
amb un casc blau 
i duia les mans vermelles de sang.

La justícia era un tribunal.

La lluna ja no és un poema, 
ara és un anunci 
per vendre cotxes. 
 

TOMEU MARTí
Retorn a la utopia, 2001