''Sempre som teixidors d'un oblit de besades, 
d'una absència que fingeix 
                                            un ritual d'espills bruns...''

>
Carmí
2
/17
Carmí

Sempre som teixidors d'un oblit de besades, 
d'una absència que fingeix 
                                            un ritual d'espills bruns, 
una petita absència destrossant-nos 
teranyines d'uns llavis, una boca 
                                                     inevitable 
com ala dolça poncella de la persuasió. 
Un calfred lleu i perfecte. 

JOSEP BALLESTER
Oasi, 1989