''Com salten les maragdes
del ventre de la terra,
així, dona, present
diví, l’esclat del riure
saltà, s’envolà ocell
de l’hort clos del teu ventre.''

1
/1

Com salten les maragdes
del ventre de la terra,
així, dona, present
diví, l’esclat del riure
saltà, s’envolà ocell
de l’hort clos del teu ventre.

CARLES MIRALLES
,