''Cançons vestisc
de blanca nit
on el deler
és un veler
de soledat,
car no tens fi
ni en saps en mi.''

>
Amor llunyà I
1
/1
Amor llunyà I

No és sense tu
que cante el sol,
que els ocells isquen.
Vine tostemps
inquietud,
bonica mar,
nom tan secret...

Cançons vestisc
de blanca nit
on el deler
és un veler
de soledat,
car no tens fi
ni en saps en mi. 
 

ÀNGEL MONTESINOS
El desig i altres versos, 2004