''Els que creuen menys en coses meravelloses són els que creuen més en coses falses.''

>
10001
1
/1
10001

Els que creuen menys en coses meravelloses són els que creuen més en coses falses.

--

Abans l'amo sempre anava davant el ca, ara només gosa anar-li al darrere.

--

Els monstres no són res més que aquells projectes que no han reeixit.

--

Que algú faci el contrari d'allò que diu, ja no m'irrita gaire, fins i tot, jo mateix ho estic practicant serenament. El que em repugna -i de cada cop més- és tot aquell que diu d'ell mateix el contrari d'allò que fa.

BERNAT MUNAR
Deep Blue, 2010