''No omplis el mirall de badalls,
fes-lo saltar de la paret,
esbocina'l de tu amb milers de projectes sagnants,
cavalca'l!, imaginatiu que ets,
i atura't només de tant en tant,
a recompondre els bocins i a observar-te on ets.''

1
/1

No omplis el mirall de badalls,
fes-lo saltar de la paret,
esbocina'l de tu amb milers de projectes sagnants,
cavalca'l!, imaginatiu que ets,
i atura't només de tant en tant,
a recompondre els bocins i a observar-te on ets.
 

BERNAT OLIVER I FONT
El vent que ens farà caure, 2004