''He après aquesta nit
que silenci també és una paraula.''

1
/1

He après aquesta nit
que totes les paraules són camins
que porten al poema,
i que tots els silencis són gemecs
de lluna violada.

He après aquesta nit
que silenci també és una paraula.

PERE ORPí
Encara que no em donin la paraula, 1975