''...vells de 80 anys menys X intenten fumar pota 
un vell circular vestit de pana no es recorda que té collons 
2 vells ovoidals es compixen 
2 vells hiperbòlics passen a 65 cm de la vida 
una nina de 16 anys es renta 
1 cercle de 6 vells no xerra 
jo munt una nina adorable.''

>
Llum de carbur
4
/13
Llum de carbur

un vell pollós beu aiguardent 
un mariner vell beu aiguardent 
un pagès vell flastoma 
una vella bigotuda no beu aiguardent 
una nina de 15 anys té picor en el ventre 
un malalt es posa un supositori 
un altre que no està malalt també se'n posa un  
un capellà de 70 anys diu missa 
unes velles de 70 anys escolten dir missa 
un seminarista juga a les muntanyes russes 
un escolar està en bàbia 
3 homes de 45 anys maten a 2 vells pollosos 
6 vells pollosos i amb boina negra s'aguanten damunt el gaiato 
un vell coix amb crosses atravessa el carrer 
la bava d'un vell pollós forma un bassiot a 45 cem de la barra d'un vell pollós 
un vell desdentat està en blanc 
vells de 80 anys menys X intenten fumar pota 
un vell circular vestit de pana no es recorda que té collons 
2 vells ovoidals es compixen 
2 vells hiperbòlics passen a 65 cm de la vida 
una nina de 16 anys es renta 
1 cercle de 6 vells no xerra 
jo munt una nina adorable.

JOAN PALOU
Homicidis, 1979