''Cristal·litz 
               desfent
                          nusos
                                   de
                                       melics.''

>
Pessic
6
/13
Pessic

     L'acció transcorr a una planura infinita.
La coneixedora de l'àlgebra em rebenta la freixura.
Cristal·litz 
               desfent
                          nusos
                                   de
                                       melics.

JOAN PALOU
Cos postís, 1981