''Fetge de gall constel·lat de maragdes;
dolors que es deixen atravessar per gasos.
Delit de menges estranyes.
A rampellades la convicció d'estar malalt.
Sense raors no et puc buidar les mamelles.''

>
Cos postís
7
/13
Cos postís

Expel·lesc la cabrida morta que port
dins el ventre. Blanor anormal. Roïssos!
Criaturam matacans acompanyant el desvari.
Molsa que es cria enrevoltant les vísceres:
signe de prodigiosa sutzura.

Fetge de gall constel·lat de maragdes;
dolors que es deixen atravessar per gasos.
Delit de menges estranyes.
A rampellades la convicció d'estar malalt.
Sense raors no et puc buidar les mamelles.

JOAN PALOU
Cos postís, 1981