''Seim a les cadires de fer caca.
Malgrat em veieu ple de merda
no digau que sia brut.''

>
Cabal urinari
8
/13
Cabal urinari

Per això som
el ventre castigat on
dormen plegades les bèsties i les persones.
Residus secs d'excrements canyó avall
del sospitós canarro.
Seim a les cadires de fer caca.
Malgrat em veieu ple de merda
no digau que sia brut.

 

JOAN PALOU
Cos postís, 1981