''Atmosfera amb insectes, cel sofrós.
Treta la virginitat amb armes,
cogites, endevinaire, pudícies.''

>
Fa nosa el didot
13
/13
Fa nosa el didot

Atmosfera amb insectes, cel sofrós.
Treta la virginitat amb armes,
cogites, endevinaire, pudícies.

JOAN PALOU
Cos postís, 1981