''I tu, amb un somriure, dallaràs 
les mesquites que havíem creat...''

>
Foc al celler
9
/17
Foc al celler

Ara que la llum del llautó és als teus ulls, 
farem ruta per l'àmfora dels déus, cisellarem 
dofins d'herba-sana i murta, convocarem serafins 
muntats amb un Volkswagen que varen pispar 
a l'escarabat del portal de la Valldigna.

     I tu, amb un somriure, dallaràs 
les mesquites que havíem creat, desdibuixaràs 
el cistell de lli -javelina- que esberla els abismes. 

JOSEP BALLESTER
Tatuatge, 1988