''Sota el fatal estigma que ens
                                              consum
estèril camp que mata tota flor
sempre trobaràs
                          per això el perfum
sòlid i dolç del fraternal amor.''

1
/1
Postal

Sota el fatal estigma que ens
                                              consum
estèril camp que mata tota flor
sempre trobaràs
                          per això el perfum
sòlid i dolç del fraternal amor.

JOSEP M. PENINA RUíZ
, XIX