''Jo aprenc, entre la pedra urbana,
la incertitud de l’ombra...
i em deixo anar pel bac dels marges
com una antiga roda.''

1
/1

Segur de res, el meu carrer
sap acollir les hores:
el trist badall d’un sol de cendra,
les ungles de la fosca.

Jo aprenc, entre la pedra urbana,
la incertitud de l’ombra...
i em deixo anar pel bac dels marges
com una antiga roda.

XAVIER PéREZ TORíO
Eteri cos d'intriga, 1987